bilgi@partnera.com.tr  +90 216 456 57 60

Hakkımızda

Partnera Danışmanlık Hizmetleri...

Rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüzde, küresel ekonomik konjonktürdeki zor koşullarda olduğu gibi her dönemde şirketlerin ihtiyacı, düşük maliyetli ve esnek bilgi teknolojileridir. Kullanılan yazılım, rekabet avantajı sağlamalı; düşük maliyetli iş yapma, ortak dil kullanımı, tam entegre ve esnek yapı kazandırmalı; masraf ve riskleri azaltmalıdır.

 

PARTNERA, bu vaatlerin gerçekleştirilmesinde deneyim ve uzmanlığını müşterilerine sunar. Müşterilerinin ORACLE ve ORACLE dışındaki sistem ve teknolojilerini en yüksek verimle kullanması; yatırımlarından en hızlı sürede geri dönüş sağlaması için gerekli her türlü iş, ürün, süreç, teknoloji ve entegrasyon hizmetlerini sağlamak başlıca faaliyet alanıdır.

 

Özkaynaklar: PARTNERA, deneyimli danışman kadrosu ile her büyüklük ve kapsamdaki ORACLE projesini, uçtan uca sadece kendi kaynakları ile gerçekleştirebilecek danışmanlık ve çözüm şirketidir. Bu güç ve yetkinlik ile ihtiyaçları ne olursa olsun çok farklı sektörlerde, çok farklı yapı ve büyüklükteki işletmelere hizmet sunmaktadır.

 

Hizmet Stratejisi: PARTNERA’nin verdiği hizmetlerin merkezinde müşterilerinin ihtiyaçları vardır. Bu strateji çerçevesinde yürütmekte olduğu tüm projelerde ''müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin maksimum düzeyde karşılanması'' ilkesini benimser. Sadece bugünü değerlendirerek değil; yarını da öngörerek geniş bir perspektifte projelerini planlar, yürütür.

 

Yüksek Müşteri Memnuniyeti: PARTNERA, müşterilerinin mevcut değerlerini korumayı ve işletme giderlerinin azaltılması, risklerin en aza indirgenmesi gibi yeni değerler yaratmayı amaçlar. Tecrübeli ORACLE danışmanları, güçlü kurumsal kimliği ve şeffaflığa dayalı iletişim becerisi sayesinde gerçekleştirdiği ORACLE projelerinde yüksek müşteri memnuniyeti yakalar.