bilgi@partnera.com.tr  +90 216 456 57 60

Dış Kaynak Hizmetleri

Oracle EBS (Oracle eBusiness Suite) uygulamaları, kurum içi geliştirilen operasyonel uygulamalardan farklı olarak, küresel ölçekte çok sayıda kurumsal şirket tarafından kullanılan ve Oracle tarafından standartlar çerçevesinde geliştirilmiş birçok uygulama modülünden oluşmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı Oracle EBS (Hemen hemen her ERP paketinde olduğu gibi) özel bilgi birikimine sahip BT işgücü gerektirmektedir. Şirketlerin bu işgücünü şirket içinde bulundurmaları avantajlarının yanında bazı dezavantajları da içermektedir. Bu dezavantajları yaşamamak ve hazır uzman kaynağından faydalanmak için dışkaynak kullanımı seçilen yöntemlerden biri olabilir.

 

Dış kaynak kullanımı sözkonusu olduğunda hizmeti satın alan kurum ile sağlayan arasında “iş ortaklığı” denilebilecek stratejik bir ilişki kurulmalıdır. Bu ilişkide daha yüksek performans ve sürdürülebilirlik hedefine yönelik olarak her iki tarafın ortak çabası söz konusudur. Riskin paylaşılıyor olması, bu ilişkiyi geleneksel müşteri-tedarikçi ilişkisinden ayırmaktadır. Dış kaynak kullanımı, sadece hizmeti alan kurumun çalışan sayısını azaltmak ve sürdürülebilirlik avantajı yaratmak için kullanılan bir araç olarak algılanmamalı, operasyonel etkinliği arttırmak için de kullanılan stratejik bir iş yapma biçimi olduğu gözönüne alınmalıdır.

 

Özellikle BT sektöründe dış kaynak kullanımında, hizmeti sunan firma BT alanında uzmanlaşmış, deneyim kazanmış olduğundan risklerini daha iyi yönetebilmekte, maliyetini daha iyi hesaplayıp hizmeti alan kuruma hizmet sürekliliğini taahhüt edebilmektedir. Böylece, hizmeti alan kurum, hizmetin toplam sahip olma maliyeti konusunda daha ayrıntılı ve kesin bilgi sahibi olabilmektedir.

 

Bütün bunlara ek olarak, işten ayrılma, yeni çalışan bulma maliiyeti, çalışan sirkülasyonu, hastalık, izin, gibi kaynak sürekliliğini ve dolayısıyla operasyonun sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele edebilmek ve beklenmedik durumlar için önlem geliştirmek bir dış kaynak kullanımı şirketinin fazla ek kaynak gerektirmeden yönetebileceği konulardır. Ayrıca bunların gizli iş gücü maliyeti olduğu da unutulmamalıdır.

 

Bütün bu sebepler göz önüne alındığında şirketlerin Oracle EBS uygulamalarının operasyonel anlamda daha iyi işletilmesi, geliştirilmesi ve kurum içerisinde daha etkin biçimde kullanılabilmesi için dış kaynak kullanımının ciddi bir alternatif olarak düşünülmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

Partnera Bilişim Oracle EBS dış kaynak konusunda ihtiyacınız olan hizmeti sunmaktan memnun olacaktır. Hizmetimizle ilgili bilgi almak isterseniz, hem ayrıntılı bilgi vermek hem de bir kahvenizi içmek için sizi ziyaret etmekten mutululuk duyarız.