bilgi@partnera.com.tr  +90 216 456 57 60

Sistem ve Yönetim Hizmetleri

Oracle eiş Yönetim sistemi kendine has mimarisi ve teknoloji bileşenleri ile uzmanlık ve deneyim gerektiren bir alan olması nedeniyle, özellikler sistem kurulumu ve yönetimi konusunda sıkıntılar yaşanabilmekte. Partnera müşterilerine uzmanlardan oluşan bir ekibin tecrübesini sunuyor.

Partnera Oracle eiş Yönetim Uygulamaları sistem yönetimi kapsamında aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır:

 

Windows ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu

Oracle eiş Yönetim Sistemi Windows ve Linux dahil olmak üzere yaygın hemen hemen tüm işletim sistemi platformlarında çalışabilmektedir. İşletim sistemi platformunun Oracle eiş Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun olarak ve istenen 3. parti yazılımlar (örneğin JVM) ile beraber kurulumu gerçekleştirilmektedir.

 

Oracle eiş Yönetim Sistemi Kurulumu

Oracle eiş Yönetim Sistemi herhangi bir uygulamanın gerektirdiğinden çok daha karışık kurulum prosedürlerine sahiptir. Bu tip kurulumları daha önce defalarca yapmış uzman danışmanlarımız Oracle eiş Yönetim sistemini seçilen işletim sistemi üzerinde (Linux, Unix ya da Windows) gerekli düzenlemeleri yaparak en uygun konfigürasyonla kurmaktad?r.

 

NLS Desteği

Kurulum sonrasında dil desteği için gerekli olan NLS paketleri yüklenmektedir. Kurulum sonrasında her bileşenin doğru çalışıp çalışmadığı denetlenmekte, böylece implementasyon projesi sırasında kurulumdan kaynaklanabilecek sorunlar en aza indirilmektedir.  

 

Klonlama

Oracle eiş Yönetim sistemi implementasyonu sırasında kurulu bir sistemin birebir kopyasını almak anlamına gelen klonlama belli bir prosedür izlenerek yapılmalıdır. Danışmanlarımız klonlama işlemini sorunsuz gerçekleştirerek proje sırasında ihtiyaç duyulan çalışma ortamlarının kısa zamanda hazır olmasını sağlamaktadır.

 

Raporlama Araçlarının Kurulması

Oracle eiş Yönetim Sistemi ad-hoc raporlama aracı Oracle Discoverer “Applications Modu”nda kurularak eiş Yönetim Sistemi kullanıcılarının mevcut erişim yetkileri ile raporlama araçlarına erişmelerini sağlamaktadır. Discoverer kurulumu Oracle eiş Yönetim sistemi tablolarına erişim için gerekli olan “End User Layer - EUL” katmanının da yüklenmesini ve ek veritabanı nesneleri (Tablo ya da View) yaratıldığında bunların da EUL’a tanıtılmasını içermektedir.

 

Veritabanı Yönetimi

Oracle eiş Yönetim Sistemi veritabanı çok sayıda tablo ve veritabanı nesnesi ile oldukça gelişmiş ve farklı bir yapıya sahiptir. Oluşabilecek sorunlar uygulamaların çalışmasını etkileyebileceğinden, veritabanının yönetimi son derece önemlidir. Veritabanı nesneleri için gerekli disk alanlarının düzenlenmesi, veritabanı dosyalarının yönetimi, log dosyalarının temizlenmesi, geçersiz (invalid) durumdaki veritabanı nesnelerinin (view, package, trigger vs) derlenmesi, proje sırasında gerekebilecek view’ların yaratılması yapılması gerekenlerden bazılarıdır. Bunlara ek olarak veritabanının yüksek performans ile çalışması için gerekli olan konfigürasyon ayarları da yapılmaktadır.

 

Yedekleme ve Kurtarma İşlemleri

Oracle eiş Yönetim sistemi binlerce veritabanı nesnesi ve gene binlerce uygulama dosyası ile oldukça karmaşık ve gelişmiş bir yapıya sahiptir. Veri kayıplarına yol açmamak için her kritik uygulamada olduğu gibi Oracle eiş Yönetim Sisteminin de yedeklenmesi ve gereken durumlarda kurtarma işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Sistemin kurulduğu anda oluşturulan Backup/Recovery prosedürleri ile tüm verinin güvenli bir şekilde yedeklenmesi teminat altına alınmakta ve kurtarma işlemi testleri ile gereken durumlarda kısmi ya da tüm veriyi kurtarmanın da sorunsuz gerçekleştiğinden emin olunması sağlanmaktadır.

 

Failsafe Ortam Konfigürasyonu

Şirketlerin tercih etmesi durumunda uygulama sunucu, veritabanı sunucu ya da her iki katmanda da %100’e yakın süreklilik sağlayabilmek amacı ile failsafe ortamları oluşturabilmekteyiz.

 

Patch Yönetimi

Alışılagelmiş bir eiş Yönetim Sistemi implementasyon projesinde uygulamaların üzerine yüklenmesi gereken patchlerin her birinin uygun prosedürler çerçevesinde yüklenmesi gerekmektedir. Bir patch’in yanlış ya da eksik yüklenmesi uygulamalarda daha ciddi sorunlara yol açabilmekte, bazı durumlarda yüklenen bir patchin geri alınamaması durumunda uygulamanın yedekten kurtarılması gerekmektedir. Patch’lerin nasıl ve hangi prosedürler ile yüklenmesi gerektiği konusunda deneyim sahibi danışmanlarımız bu işlemin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamaktadır.

 

eiş Yönetim Sistemi Sistem Yönetimi

Oracle eiş Yönetim Sistemini oluşturan yönetim bileşenleri uygulamaların günlük operasyon sırasında kullanıcılar tarafından sorunsuz kullanılabilmesi için çeşitli işlevler sunmaktadır. Örneğin  performans iyileştirmesi amacıyla toplu yapılan işleri yöneten Concurrent Manager’ların çizelgelenmesi, bunları yöneten programların izlenmesi ve bir sorun halinde müdahele edilerek çizelgelenen işlerin zamanında tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir. Ya da raporları üreten rapor sunucunun herhangi bir problemle karşılaşmadan kullanıcıların istediği raporları üretmesi sağlanmalıdır. Teknik danışmanlık kapsamında Oracle eiş Yönetim Sistemini oluşturan yönetim modüllerinin sorunsuz çalışması sağlanmaktadır.

 

TAR Yönetimi

Implementasyon projesi sırasında ya da proje sonrasında oluşabilecek teknik problemlerle ilgili Oracle Metalink uygulaması kullanılarak TAR (Techincal Assistance Request) açılmakta, sorunun Oracle Destek ekibine detaylı ve en uygun biçimde aktarılarak, en kısa zamanda çözüm bulunması amacı ile açılan TAR takip edilmektedir. Bu sayede oluşabilecek bir teknik problem her iki taraftan uzmanların etkili işbirliği ile kısa zamanda çözülerek proje zamanından tasarruf sağlanmaktadır.