bilgi@partnera.com.tr  +90 216 456 57 60

Danışmanlık Hizmetleri

ERP (Enterprise Resource Planning)-Kurumsal Kaynak Planlaması, kurumların mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu makine, iş gücü, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanımını sağlayabilmek için tüm veri ve işlemlerin oluşturduğu iş süreçlerini aynı çatı altında toplayarak, gerçek zamanlı ve istenilen formatta rapor alınabilmesini sağlayan bütünleşik bir yönetim sistemidir.

 

Kesintisiz ve sürekli çalışma zorunluluğu, performans talepleri, arka plan işlerinin yoğunluğu ve karmaşıklığı, diğer sistemler ile olan ara yüzlerin çokluğu, ana veri ve işlem çokluğu gibi etkenler ERP uygulamalarının işletimini de karmaşıklaştırmaktadır. Dolayısı ile ERP uygulamalarından iyi verim almak için kusursuz bir teknik destek ve sistem yönetim altyapısı sağlamak gerekmektedir.

 

İş süreçlerinin entegrasyonu ile maliyetleri düşürerek verimliliği artırma olanağı sağlayan ERP uygulamaları, günümüzde rekabet avantajı sağlayacak güç olmaktan çıkıp şirketler için bir gereklilik halini almaktadır.

 

Kurumsal yazılım ihtiyaçlarınızın karşılanmasında seçtiğiniz çözümün yanında nasıl bir ekiple çalıştığınız son derece önemlidir.  Bu noktada Partnera’nın uzmanlığı ve güvenilir iş ortağı yaklaşımı sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Sizin beklentilerinizin doğru belirlenmesi ve bu çerçevede karşılanması bizim birinci önceliğimizdir.

 
Ortak hedeflerimize ulaşmak için danışmanlık hizmetlerimizi sunarken şu prensiplere bağlı kalırız;
 

  •     Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
  •     Öngörülebilirlik
  •     Etkili risk yönetimi
  •     İşin gerektirdiği uzmanlık
  •     Sürdürülebilir çözüm